ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Naš stručni tim nudi širok spektar usluga u vezi sa održavanjem zelenih površina. Stvaramo i staramo se o zelenim oazama,  kako onima koje su privatni vrtovi i bašte, tako i onima koje okružuju Vaše radne prostore. U širokom spektru usluga, u okviru održavanja zelenih površina, izdvajamo:

  • košenje, zalivanje i prihrana travnjaka;
  • suzbijanje širokolisnih korova u travnjacima;
  • sakupljanje lišća, održavanje sistema za zalivanje;
  • kontrola sistema sa podešavanjem protoka vode;
  • zalivanje i prihranu biljaka u enterijeru;
  • čišćenje snega.

Molimo vas da nam se za sve vaše potrebe u ovom segment obratite. Vrlo rado ćemo vam pružiti savete, instrukcije i naša znanja, bez obzira da li ćete odlučiti da nas angažujete za navedene poslove. Za pitanja i komunikaciju vezanu za upravljanje otpadom: info@avbteam.com

PROFESIONALNA KOMPANIJA ZA PRUŽANJE USLUGA

Od osnivanja početkom 2010. godine, kada smo počeli sa pružanjem usluga, pa do današnjeg dana AVB team je preduzeće sa više od 500 zaposlenih koji svakodnevno pružaju svoje usluge na preko 400 objekata na celoj teritoriji Srbije.

Pin It on Pinterest

Share This