Property management and services

Property menadžment i usluge predstavlja predviđanje i izvršavanje svakodnevnih zadataka potrebnih za pravilno funkcionisanje jedne komercijalne nekretnine, odnosno poslovnog objekta.

Planiranje

Vođenje računa o poslovnim planovima i ciljevima klijenta

This is a case of a patient with a history.

Obaveštavanje o dešavanjima koje mogu da utiču na planove i ciljeve

This is a case of a patient with a history.

Akcije za prevenciju posledica nepredviđenih dešavanja po planove i ciljeve

This is a case of a patient with a history.

Predlozi za reviziju planova.

This is a case of a patient with a history.

Naše usluge obuhvataju

AVB TEAM je registrovan kao posrednik u posredovanju, prometu i zakupu nepokretnosti, licenca broj 772.

Primopredaja prostora, Kontrolisanje plaćanja, Okončanje/raskid ugovora o zakupu.

Marketing, Kontakti s agencijama za izdavanje, Preliminarno pregovaranje o uslovima, Sklapanje ugovora.

Izrada Capex-a i Opex-a, Sprovođenje tenderske procedure, Nadzor investicionih radova na objektu, Kontrola i prijem izvršenih radova na objektu.

Fakturisanje, Računovodstvo i knjigovodstvo, Optimizacija potrošnje energije, Osiguranje, Praćenje ugovora o zakupu.

Izrada Capex-a i Opex-a, Sprovođenje tenderske procedure, Nadzor investicionih radova na objektu, Kontrola i prijem izvršenih radova na

PROFESIONALNA KOMPANIJA ZA PRUŽANJE USLUGA

Od osnivanja početkom 2010. godine, kada smo počeli sa pružanjem usluga, pa do današnjeg dana AVB team je preduzeće sa više od 200 zaposlenih koji svakodnevno pružaju svoje usluge na preko 300 objekata na celoj teritoriji Srbije.

Pin It on Pinterest

Share This