Facility usluge

Facility usluge predstavljaju koordinaciju ljudskih resursa, znanja i veština, opreme i operativnih aktivnosti u realnom radnom okruženju, na svakodnevnim zadacima održavanja i upravljanja jednog poslovnog objekta.

Facility usluge je interdisciplinarna oblast koja prati jedan objekat od njegovog početka pa do kraja, kroz sve faze njegovog životnog veka.

Usluge

  • Definisanje potreba korisnika;
  • Odluka i projektovanje;
  • Izgradnja;
  • Korišćenje / održavanje;
  • preispitivanje i odluka.

Definicija

Cilj je da se smanje/optimizuju trenutni troškovi; poveća investiciona vrednost objekta novim ulaganjima kroz investiciju generisanu uštedama u postojećem sistemu poslovanja; podigne nivo usluge i okruženja i samim tim poveća vrednost koju dobija vlasnik; omogući fokusiranje firme na samu srž njenog delovanja.

Bezbednost i zdravlje na radu

Bezbednost i zdravlje na radu jeste obezbeđivanje takvih uslova na radu kojima se, u najvećoj mogućoj meri, smanjuju povrede na radu, profesionalna oboljenja i oboljenja u vezi sa radom i koji pretežno stvaraju pretpostavku za puno fizičko, psihičko i socijalno blagostanje zaposlenih.

U mogućnosti smo da pružimo i sledeće usluge iz određenih oblasti

Telekomunikacije

Moderne telefonske centrale zajedno sa telefonskom mrežom su namenjene za prenos različitih informacija. Značaj koji komunikacija ima, doveo je do velikog razvoja sektora telekomunikacija u svetu.

Računarske mreže nastale su usled potrebe za bržom i efikasnijom razmenom informacija unutar kompanija. To je investicija koja se brzo isplati kroz uvođenje LAN mreže.

Izveli smo najveći broj sistema u Srbiji za snimanje telefonskih razgovora. Korisnici naših sistema su: policija, hitne pomoći, vojska, industrija, javne službe i pravna lica.

Energetske instalacije

Izvodimo gromobranske instalacije:

  • klasičnom metodom, i to pomoću mreže pocinkovanih traka;
  • uređajem sa ranim startovanjem.

U poslednje vreme, ova druga solucija se češće izvodi, jer je niža cena izvođenja u odnosu na klasičnu metodu.

One nisu više budućnost, one su sadašnjost. U dogledno vreme, inteligentne električne instalacije će u potpunosti zameniti tradicionalni način rada:

  • mnogo veći komfor;
  • ušteda energije;
  • troškovi projektovanja i održavanja su niži.

Vršimo kompletna merenja električnih instalacija u građevinarstvu, industriji, saobraćaju, zdravstvu, vojsci, policiji. Merenje gromobranske zaštite je sastavni deo merenja električnih instalacija. Posedujemo kompletnu savremenu opremu, iskustvo i dokumentaciju.

U delatnosti rasvete nudimo vam savremenu led rasvetu, koja poslednjih godina ubrzano potiskuje sve druge izvore svetla.

Specijalne instalacije

Energija postaje sve skuplja, a neobnovljivi izvori energije postaju sve manji. Možemo da ponudimo od projektovanja do izvođenja: fotonaponske sisteme za proizvodnju električne energije, toplotne sisteme za dobijanje tople vode, kao i sisteme za grejanje pomoću geotermalne energije.

LED displeji služe kao vrlo efikasan medij za marketing i zadnjih godina smo svedoci da svi gradovi u Srbiji dobijaju led displeje. Uz njih je sve veća primena led dekoracije objekata.

PROFESIONALNA KOMPANIJA ZA PRUŽANJE USLUGA

Od osnivanja početkom 2010. godine, kada smo počeli sa pružanjem usluga, pa do današnjeg dana AVB team je preduzeće sa više od 500 zaposlenih koji svakodnevno pružaju svoje usluge na preko 400 objekata na celoj teritoriji Srbije.

Pin It on Pinterest

Share This