Loading...

Društvena odgovornost

Negujemo i insistiramo na društveno odgovornom poslovanju, kao sastavnom delu dugoročne poslovne strategije. Ulažemo u dugoročne i stabilne odnose sa svim ključnim zainteresovanim stranama, čime aktivno doprinosimo razvoju i dobrobiti društva čiji smo neodvojivi deo.

To je koncept koji nas podstiče da budemo inovativni, ohrabrujemo održivi razvoj, odgovorno upravljamo rizikom i smanjujemo troškove. Tako postižemo bolje poslovne rezultate za naše klijente i kompaniju, ali i za zajednice u kojima radimo. Koncept društveno odgovornog poslovanja promovišemo kako na sopstvenom primeru, tako i kroz intenzivnu saradnju sa partnerima iz javnog i neprofitnog sektora.

Naši principi:

• Povezanost sa osnovnim poslovanjem;
• Uravnoteženost;
• Holistički pristup;
• Integrativni pristup.

Oblasti gde sprovodimo:

• Korporativno upravljanje;
• Odgovornost prema klijentima;
• Odgovornost u radnom okruženju;
• Odgovornost u lancu nabavke;
• Odgovornost prema lokalnim zajednicama;
• Odgovornost prema životnoj sredini.

PROFESIONALNA KOMPANIJA ZA PRUŽANJE USLUGA

Od osnivanja početkom 2010. godine, kada smo počeli sa pružanjem usluga, pa do današnjeg dana AVB team je preduzeće sa više od 500 zaposlenih koji svakodnevno pružaju svoje usluge na preko 400 objekata na celoj teritoriji Srbije.