DDD usluge

(Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija)

Za kompletno higijensko održavanje poslovnih prostorija i objekata, AVB team vam nudi usluge deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije.

Prema zahtevima HACCP sistema i ISO standard nudimo:

 • Izrada procedura, programa i plana DDD zaštite;
 • Uspostavljanje sistema rasporeda i obeležavanje deratizacionih kutija;
 • Formiranje odgovarajuće dokumentacije;
 • Utvrdjivanje dinamike redovnih pregleda (monitoring) svih kontrolnih tačaka;
 • Dostavljanje pismenog Izveštaja o preduzetim merama.

DERATIZACIJA

 • Zaštita od štetnih mišolikihglodara (miševi, pacovi…)
 • Program zaštite poslovnih i stambenih objekata, zelenih površina… primenom zatrovanih mamaka, lepljivih klopki, živolovki, ultrazvuka

DEZINSEKCIJA

 • Zaštita od štetnih insekata (muve, bubašvabe, buba ruse, mravi, krpelji…)
 • Metode zaštite: vlažna dezinsekcija, ULV hladnim i termalnim zamagljivanjem, pasivnim tretmanom sa gel-pastom

DEZINFEKCIJA

 • Program suzbijanja svih vrsta infektivnih agenasa (mikroorganizmi)
 • Preventivna dezinfekcija ili po epidemiološkim indikacijama
 • Izrada programa dnevne ili periodične dezinfekcije

PROFESIONALNA KOMPANIJA ZA PRUŽANJE USLUGA

Od osnivanja početkom 2010. godine, kada smo počeli sa pružanjem usluga, pa do današnjeg dana AVB team je preduzeće sa više od 500 zaposlenih koji svakodnevno pružaju svoje usluge na preko 400 objekata na celoj teritoriji Srbije.

Pin It on Pinterest

Share This